24 กรกฎาคม 2562 อาเซียนไม่ใช่ถังขยะโลก แห่ส่งกลับคืนประเทศเจ้าของ

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/721858

โลกหาถังขยะใหม่เมื่อประเทศจีนเลิกนำเข้าขยะ! ปัจจุบันแต่ละประเทศมีขยะมหาศาลที่ต่างต้องเร่งหาวิธีกำจัด หนึ่งในวิธีคือการส่งออกขยะไปประเทศอื่น ซึ่งประเทศจีนเคยเป็นผู้นำเข้าขยะรายใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี 1980 เพราะกำลังเจริญเติบโต แต่ต่อมาขยะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นานา รัฐบาลจีนจึงได้มีมาตรการห้ามนำเข้าขยะมูลฝอย 32 ประเภท รวมถึงพลาสติก และกระดาษ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 และวางแผนยุติการนำเข้าขยะมูลฝอยประเภทของแข็งให้ได้ภายในสิ้นปี 63 เพราะตอนนี้ประเทศจีนเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกแล้ว ไม่ต้องการเป็นถังขยะโลกอีกต่อไป การหยุดนำเข้าขยะของจีนทำให้หลายประเทศเกิดปัญหา มีขยะที่ไม่มีที่ไปสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่เผชิญปัญหาขยะพลาสติกกองทับถมสูงขึ้นทั่วประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ที่ขยะรอการรีไซเคิลกองสูงเช่นกัน หลายประเทศจึงต้องหาสถานที่ทิ้งขยะแห่งใหม่อย่าง “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่กลายเป็นถังขยะโลก นำเข้ามากที่สุดในโลก มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลุดทะลัก และถูกลักลอบนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนที่สุดรัฐบาลประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกกดดันและได้รีบออกมาตรการเพื่อปกป้องประเทศไม่ให้เป็นถังขยะโลก เริ่มมีหลายประเทศส่งคืนขยะกลับคืนเจ้าของดังนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ นำขยะพลาสติกคุณภาพต่ำที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ที่อัดรวมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จำนวนกว่า 69 ตู้ ส่งคืนไปยังประเทศแคนาดา ทางการมาเลเซียประกาศจะส่งขยะพลาสติก และขยะปนเปื้อนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้กว่า 3,000 พันตัน ถึง 60 ตู้ กลับคืนประเทศออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, แคนาดา, จีน, ญี่ปุ่น, ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งคืนประเทศสเปนไปแล้ว 5 ตู้ และจะมีการแบนการนำเข้าขยะพลาสติกภายในปีนี้ ประเทศอินโดนีเซียเตรียมส่งขยะมากกว่า 210 ตัน รวมถึงขยะอันตรายและขยะพิษที่สำแดงเท็จ กลับคืนประเทศออสเตรเลีย ประเทศกัมพูชา กลายเป็นอีกชาติหนึ่งในอาเซียน ส่งขยะพลาสติก 83 ตู้ หนัก 1,600 ตันกลับประเทศต้นทางในสหรัฐและแคนาดา ในจำนวนนี้ 70 ตู้มาจากสหรัฐ และอีก 13 ตู้มาจากแคนาดา โดยประเทศไทยเองประกาศห้ามนำเข้าขยะพลาสติก ภายในปี 2564 และห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 422 รายการ โดยเคยส่งพลาสติกและซากอิเล็กทรอนิกส์ คืนประเทศต้นทางกว่า 40 ตู้ในปีที่ผ่านมา ส่วนประเทศเวียดนามประกาศแบนการนำเข้าพลาสติกในปี 2568 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่แต่ละประเทศต้องรับผิดชอบ และต้องเร่งแก้ไข ทั้งเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ น้ำเสีย รวมถึงปัญหาขยะ เพราะเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานและกำลังจะปะทุขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ก่อความไม่สงบระหว่างประเทศ แต่ละประเทศต้องประกาศสงครามกับขยะที่ตนเองสร้าง เร่งแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นทาง คือ ลดการสร้างขยะ เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะที่ปลายทาง